Showing all 8 results

מדריך דובר עברית בטוקיו

יום סיור בטוקיו – העיר העילית

נבקר בהרג׳וקו,במקדש מייג׳י, באי אודיבה ובשיבויה.

מדריך דובר אנגלית ביפן

הסעה לשירקווה-גו מטאקימה

הסעה פרטית מטאקימה לשירקווה-גו .

טיול עצמאי ביפן בשילוב הדרכה חלקית

טיול עצמאי בליווי הדרכה חלקית.

מדריך טיולים בעברית טוקיו

יום סיור בטוקיו – העיר התחתית

נבקר באסקוסה, אואנו, אקיאברה גינזה.

טיול מאורגן ליפן

יום סיור להקונה מטוקיו

.ביקור במוזאון הפתוח ,באגם אשי ובעמק הרתיחה.

טיול מאורגן ליפן

יום סיור לניקו-טיול ביפן

סיור לניקו מטוקיו ,ביקור באגם,במפל ובמקדשים.

סיורים בעברית ביפן

יום סיור לקמקורה

יום סיור לקמקורה ,ביקור בבודהה הגדול בגן הבמבו ובאי נאושימה.

יומיים מודרכים בקיוטו והסביבה

 יומיים בקיוטו באתרים שאסור לפספס.