Showing all 3 results

טיול עצמאי ביפן בשילוב הדרכה חלקית

טיול עצמאי בליווי הדרכה חלקית.

מדריך טיולים בעברית טוקיו

יום סיור בטוקיו – העיר התחתית

נבקר באסקוסה, אואנו, אקיאברה גינזה.

ימי סיור בקגושימה

ימי הסיור שאנו מציעים בקגושימה בליווי מדריך דובר עברית.